Salaadda janaasada waa ku waajib jamaca Muslimiinta xaadirka ah oo kuma waajibto qof qof ahaan oo haddii ay la yimaadaan dad ku fialn uu ka dhacayo dambiga inta kale, wuxuuna ugu bishaareeyey Nabiga  qofkii ku tukada janaaso qof dhintay uu mudan in le’eg buur weyn oo ajar ah, oo wuxuu yiri: “Qofkii ka soo qayb gala salaad janaazo ilaa uu ku tukado wuxuu leeyahay qiiraad, oo qofkii xaadira ilaa laga aaso wuxuu leeyahay labo qiiraad? Waxaa la weydiiyey: Waa maxay labada qiiraad? Wuxuu yiri: Waa sida labo buurood oo waaweyn” (Al-Bukhaari 1325, Muslim 945)

Habka loogu tukado salaadda janaasada:
Sida loogu tukado waa in la dhigo meydka qofka ku tukanaya iyo qiblada dhexdooda, wuxuuna ka istaagayaa ninka abbaarta madaxiisa, haweentana abbaarta dhexdeeda, sida laga soo weriyey Nabiga  (Abuu Daawuud 3196)
Waxaa fiican oo ajar badan in loo tukado salaadda janaazada jamaaco ahaan, iyo inuu imaamka ka horreeya dadka u tujinayo sida uu yahay xaalka salaadda jamaacada.
Wuxuu takbiiranayaa qofka ku tukanaya janaazada afar takbiirood sida soo socoto ah:
Takbiirada koowaad: Wuxuuna akhrinayaa kaddib takbiirada Suuradda Faatixada.

Takbiirada labaad: Wuxuuna ku sallinayaa takbiiradan kaddib Nabiga  waana sidan: Waa inuu yiraahdo Allaahumma salli wasallim calaa nabiyyinaa Muxammad, haddiina uu la yimaado ku sallin dhan oo dhammeystiran waana midda uu yiraahdo qofka tukanaya tashahudka dambe waa sida kaamilka ah waana sidan: “Allaahumma salli calaa Muxammad wacalaa aali Muxammad kamaa sallayta Calaa Ibraahiima wacalaa Aali Ibraahiima innaka
Xamiidum Majiid wa baarik calaa Muxammadin wacalaa Aali Muxammad kamaa Baarakata calaa Ibraahiim wacalaa Aali Ibraahiim Innaka Xamiidum Majiid”
Takbiirada seddexaad: Wuxuuna ugu duceynayaa takbiiradan kaddib meydka naxariis ilaahay iyo dambi dhaaf iyo janno ducooyin wixii Ilaahay solansiiyo ah oo u furo qalbigiisa iyo carrabkiisa, haddii uu xafidsan yahay qaar ka mid ah ducooyinkii ka sugnaaday Nabiga  waa sida sii wanaagsan, waxaana ka mid ah ducooyinka laga soo weriyey Nabiga  ducadan: “Allaahummaqfir lahu warxamhu wacaafihi wacfu canhu, wa akrim nuzualahu wa was-sic mudkhalahu, waqsilhu bil maa’i wathalji walbarad, wannaqihii minal khadayaa, kamaa naqqayta ath-thowbal abyada minad-danas, Wa abdilhu daaran khayran min daarihi, wa ahlan khayran min ahlihi wa zowjan khayran min zowjihi. Wa adkhilhul jannata, wa acid-hu min cadaabil qabri wacadaabir naar” (Muslim 963)
Takbiirada afaraad: wuxuu negaanayaa bacdigeeda wax yar kaddib wuu salaama naqsanayaa dhanka midigtiisa iyo bidixdiisa, ama midigtiisa keliya, intaas oo dhan waa laga soo weriyey Nabiga 
Halka lagu tukado salaadda Janaazada
Way bannaan tahay in lagu tukado saladda janaazada masjidka, ama meel gaar ah ee loo diyaariyey arrinkaa masjidka debeddiisa, ama in lagu tukado maqbarada, intaa oo idil waa laga soo weriyey Nabiga 

Xigasho: imuslimguide.com